ENTRUST

Kestävään matkailuun liittyvän senioriyrittäjyyden tukeminen

Keitä me olemme

Olemme ryhmä yhteistyökumppaneita, jotka auttavat ikääntyneitä kehittämään yrittäjyys- ja ammattitaitojaan.

ENTRUST on koulutus- ja kehitysohjelma, jossa yli 50-vuotiaita tuetaan kestävän matkailualan liikeidean kehittämisessä konseptista kaupallistamiseen.

Yhteistyökumppanit

Uutiset

Lue lisää siitä, mitä me teemme!

TÄTÄ HANKETTA 2021-1-IE01-KA220-VET-000025414 ON RAHOITETTU EUROOPAN KOMISSION TUELLA. TÄMÄ JULKAISU [TIEDONANTO] KUVASTAA AINOASTAAN KIRJOITTAJAN NÄKEMYKSIÄ, EIKÄ KOMISSIOTA VOIDA PITÄÄ VASTUULLISENA SEN SISÄLTÄMIEN TIETOJEN MAHDOLLISESTA KÄYTÖSTÄ.